95% nespevnený povrch

prevýšenie cca 300 metrov

 

Muži/Ženy                             ≤ 1979

Muži/Ženy                             1980-1997

Juniori/Juniorky                  1998-2000

Dorastenci                            2001-2003

KRÁTKA TRAŤ 5 KM

DLHÁ TRAŤ 11 KM

85% nespevnený povrch

prevýšenie cca 140 metrov

 

Muži/Ženy                             ≤ 1979

Muži/Ženy                             1980-1997

Juniori/Juniorky                  1998-2000

Dorastenci                            2001-2003

Žiaci/Žiačky                          2004-2008

Detské behy na 200, 400 a 600 metrov sa budú registrovať na mieste pretekov

gallery/mapa 11km
gallery/mapa 5km