gallery/facebook

ORAVA V POHYBE o.z.

Sme partia nadšencov behu a pohybu. Našim hlavným poslaním je podpora a propagácia športových a pohybových aktivít na Orave so zameraním na deti a mládež. Organizujeme Klinský krosový beh a podporujeme účasť oravských talentov na súťažiach po celom slovensku. 

Vážení priatelia behu a pohybu všeobecne.

 

VZHĽAdom na súČASNÚ NEISTÚ SITUÁCIU SPOJENÚ S OCHORENÍM COVID 19 SME BOLI NÚTENÍ ZRUŠIŤ AKTUÁLNY ROČNÍK NÁŠHO BEHU. SAMOZREJME NÁM JE TO ĽÚTO A BUDEME SA SNAŽIŤ PRIPRAVIŤ ALTERNATÍVNE AKCIE PRE FAnÚŠIKOV BEHU.

 

KAĎOPÁDNE VÁM ŽELÁME, ABY STE SA NENECHALI ODRADIŤ A IŠLI SI ZABEHAŤ SAMI ALEBO S RODINNÝMI PRÍSLUŠNÍKMI.

 

24/05/2020 ORAVA V POHYBE

gallery/vahanov tmavý