Online registrácia bude spustená od 08.05.2019 do 28.06.2019.

Maximálny počet pretekárov spoločne pre obidve trate je 200.

Detské behy sú bez limitu.

Registrácia je platná až po pripísaní platby na účet organizátora.

Prípadná registrácia na mieste pretekov bude prebiehať od 08:30 do 10:30.

V prípade daždivého počasia je k dispozícii telocvičňa ZŠ s mužskými a ženskými šatňami a sprchou. V telocvični platí povinnosť používať čistú športovú obuv so svetlou podrážkou.

REGISTRÁCIA

ŠTARTOVNÉ

Štartovné je 5 € pri online registrácii a 7 € na mieste v deň pretekov.

Juniori a juniorky majú zľavnené štartovné 2 €.

Deti a dorastenci štartovné neplatia.

Štart pretekov spoločne o 10:45.

V cene štartovného je zahrnuté občerstvenie na trati a v cieli, 0,5 l nápoj, ceny pre troch najlepších v každej kategórií, originálna účastnícka medaila a pamätné štartovné číslo.

PREZENTÁCIA

Parkovanie bude zadarmo na blízkych, verejne dostupných komunikáciách.

Prezentácia bude prebiehať od 08:30 do 10.30 na ihrisku pri ZŠ Klin. Pretekári dostanú štartovné čísla a čipy. Štartovné číslo musí mať na sebe každý bežec viditeľne umiestnené počas celého behu. Čip je potrebné po ukončení behu vrátiť organizátorom. Za jeho poškodenie alebo stratu sa platí pokuta.

Každý účastník behu preteká na vlastnú zodpovednosť. Zdravotná starostlivosť bude zabezpečená v spolupráci s miestnym spolkom Slovenského červeného kríža.

VŠEOBECNÉ

Pretekár, alebo jeho zákonný zástupca môže ohľadne výsledkov podať protest najneskôr do 15 minút po vyvesení predbežných výsledkov. 

Organizátor podujatia informuje všetkých pretekárov a širokú verejnosť, že počas tohoto podujatia plánujeme vyhotovovať fotografie a zvukovo-obrazové záznamy, ktoré budú slúžiť na propagačné a dokumentačné účely a budú zverejnené na sociálnych sieťach a webových stránkach organizátora.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií podľa počtu prihlásených súťažiacich.

 

gallery/p1100927
gallery/p1100753