REGISTRÁCIA

Online registrácia bude spustená do 23.06

Registrácia je platná až po pripísaní platby na účet organizátora

Maximálny počet pretekárov pre obidve hlavné trate je 200

Registrácia na mieste pretekov bude prebiehať od 15:00 do 16:30

V prípade daždivého počasia je k dispozícii telocvičňa ZŠ s mužskými a ženskými šatňami a sprchou. V telocvični platí povinnosť používať čistú športovú obuv so svetlou podrážkou

ŠTARTOVNÉ

Štartovné je 5 € pri online registrácii a 7 € na mieste v deň pretekov

Žiaci, dorastenci a juniori štartovné neplatia

Štart pretekov postupne od 17:00

V cene štartovného je zahrnuté občerstvenie na trati, v cieli a 0,5 l nápoj

Ceny pre troch najlepších v každej kategórií, originálna účastnícka medaila

PREZENTÁCIA

Parkovanie bude na blízkych, verejne dostupných komunikáciách

Pretekári dostanú štartovné čísla a čipy. Štartovné číslo musí mať na sebe každý bežec viditeľne umiestnené počas celého behu. Čip je potrebné po ukončení behu vrátiť organizátorom. Za jeho poškodenie alebo stratu sa platí pokuta.

Každý účastník behu preteká na vlastnú zodpovednosť. Zdravotná starostlivosť bude zabezpečená v spolupráci s miestnym spolkom Slovenského červeného kríža.

VŠEOBECNÉ

Pretekár, alebo jeho zákonný zástupca môže ohľadne výsledkov podať protest najneskôr do 15 minút po vyvesení predbežných výsledkov

Organizátor podujatia informuje všetkých pretekárov a širokú verejnosť, že počas tohoto podujatia plánujeme vyhotovovať fotografie a zvukovo-obrazové záznamy, ktoré budú slúžiť na propagačné a dokumentačné účely a budú zverejnené na sociálnych sieťach a webových stránkach organizátora a Oravskej bežeckej ligy